Gradska uprava

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE

PROČELNIK

Sanja Hatvalić, mag.iur.
 

ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE - TAJNIŠTVO

VODITELJ ODSJEKA

-

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Natali Pleša

STRUČNI REFERENT

Silvija Stojić

TELEFONIST

Josip Falamić

DOMAR VOZAČ

Zvonko Kremer

SPREMAČ

-
 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VODITELJ ODSJEKA

Vesna Miličić,dipl.iur.

REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

-
 

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

VODITELJ ODSJEKA

Mihael Barić, mag.oec.

SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO

Magali Kovačević,spec.publ.adm.

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POLJOPRIVREDU I 

GOSPODARSTVO

Diana Šverer

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

-

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO 

UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Marina Takač Kopić, mag.ing.aedif.

UPRAVNI REFERENT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM

Oto Šverer, bacc.ing.aedif.

KOMUNALNI REDAR

Goran Radonjić
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

PROČELNIK:

Goran Mataija,dipl.oec.


ODSJEK ZA FINANCIJSKO I MATERIJALNO RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA

VODITELJ ODSJEKA

Dajana Raštegorac,mag.oec.

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – ANALITIČAR

Melija Slačanac

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – BLAGAJNIK

Draženka Agostini

RAČUNOVODSTVENI REFERENT ZA NEPROFITNE

UDRUGE 

-
 

ODSJEK ZA PRORAČUN

VODITELJ ODSJEKA

Zdravka Tadić,dipl.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN

-

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – KONTER

-