Gradska uprava

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE

PROČELNIK

Sanja Hatvalić, mag.iur.
 

ODSJEK ZA STRUČNE POSLOVE - TAJNIŠTVO

VODITELJ ODSJEKA

-

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Natali Pleša

STRUČNI REFERENT

Silvija Stojić

TELEFONIST

Josip Falamić

DOMAR VOZAČ

Zvonko Kremer

SPREMAČ

Marica Kužić
 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VODITELJ ODSJEKA

Vesna Miličić,dipl.iur.

REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

-
 

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

VODITELJ ODSJEKA

 -

SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO

Magali Kovačević,spec.publ.adm.

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POLJOPRIVREDU I 

GOSPODARSTVO

Diana Šverer

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Mihael Barić,dipl.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO 

UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Marina Takač, mag.ing.aedif.

UPRAVNI REFERENT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I URBANIZAM

Oto Šverern, bacc.ing.aedif.

KOMUNALNI REDAR

Goran Radonjić
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

PROČELNIK:

Goran Mataija,dipl.oec.


ODSJEK ZA FINANCIJSKO I MATERIJALNO RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA

VODITELJ ODSJEKA

Dajana Raštegorac,mag.oec.

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – ANALITIČAR

Melija Slačanac

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – BLAGAJNIK

Draženka Agostini

RAČUNOVODSTVENI REFERENT ZA NEPROFITNE

UDRUGE 

-
 

ODSJEK ZA PRORAČUN

VODITELJ ODSJEKA

Zdravka Tadić,dipl.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN

-

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – KONTER

-