Industrijska zona

Industijska zona Janjevci Donji Miholjac

Industrijska zona Janjevci

Smještena je na jugoistočnom dijelu grada i to između državnih prometnica D34 (Donji Miholjac-Osijek) i D53 (Donji Miholjac-Našice). Južnu granicu zone predstavljat će zaobilaznica grada. Prostor je prvi puta omeđen svojim granicama i čini jednu cjelinu. Zona je u cijelosti urbanistički definirana, tako da su donijeti svi prostorno-planski dokumenti.

Zona je definirana kao industrijska i u njoj se planira izgradnja pretežito industrijskih pogona i logističke podrške proizvodnim djelatnostima.

Marketing planom zone definirane su ciljane djelatnosti: prehrambeno-prerađivačka industrija, drvoprerađivačka, metaloprerađivačka, prerada plastike i nemetala.

Industrijska zona „Janjevci“ prostire se na 126 ha površine.

Industrijska zona Janjevci Donji Miholjac

Zona se izgrađuje po fazama i do sada su realizirane dvije faze. U zoni je izgrađena potrebna komunalna infrastruktura, koja omogućava sadašnjim poduzetnicima kvalitetno korištenje svih infrastrukturnih sadržaja (cesta, voda, struja, plin, odvodnja, telefon). Treća faza je u realizaciji, koja se očituje kroz paralelnu izgradnju komunalne i poslovne infrastrukture, kao i u izgradnji industrijskih postrojenja.

Ulaganjem u industrijsku zonu dugoročno se rješavaju potrebe poduzetnika za poslovnim prostorom, odnosno rješava se problem infrastrukture prijeko potrebne za bavljenje bilo kojom vrstom industrijske proizvodnje.