Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Donjeg Miholjca da je dana 25. ožujka na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a objavljen Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

 

Poveznica:

 

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

 

 

Svi vlasnici stambenih jedinica koji žele svoje stambene jedinice ustupiti na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine trebaju dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite ponudu na Javni poziv predajom Obrasca za prijavu uz koji treba priložiti:

 

  • Dokaz o vlasništvu smještajne jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel)

 

  • Potvrdu Stožera jedinice lokalne samouprave da smještajna jedinica ispunjava uvjete iz ponude (Zahtjev za izdavanje Potvrde je moguće podnijeti svaki radni dan od 8,00 do 14,00h u prostorijama Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca predajom Obrasca "Ponuda smještaja za raseljene osobe")

 

Vlasnici stambenih jedinica ponude na Javni poziv dostavljaju na adresu: 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Ravnateljstvo civilne zaštite

Nehajska 5, 10 000 Zagreb

 

ili na mail adresu:

pojedinacni.smjestaj@mup.hr       

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivat će se vlasniku stambene jedinice jednom mjesečno, na temelju sklopljenog ugovora o najmu, prema Odluci o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. (NN br. 37/22)

 

Sve obrasce i dodatne informacije možete dobiti u prostorijama Stožera civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca na adresi Vukovarska 1 te na web stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

 

 

                                                                                  GRAD DONJI MIHOLJAC