OBILJEŽAVANJE DANA GRADA - PROGRAM

Grad Donji Miholjac u suradnji sa Turističkom zajednicom organizira proslavu Dana Grada koji sadržaj programa se nalazi na priloženom plakatu. 

Pozivamo sve građane da se odazovu na navedene priredbe.