Mjesni odbori

PREDSJEDNICI MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Rb.

MJESNI ODBOR

IME I PREZIME

TEL./MOB.

1.

SVETI ĐURAĐ

GABRIJELA HARKANOVAC

091 17 00 035

2.

RAKITOVICA

JOSIP ADAMOVIĆ

091 64 60 065

3.

PODGAJCI PODRAVSKI

STANISLAV BOGDANIĆ

091 56 58 571

4.

RADIKOVCI

GORAN BABIĆ

091 45 01 307

5.

DONJI MIHOLJAC

IVANA MARIĆ

091 79 25 455

6.

GOLINCI

NIKOL A KUSTURIĆ

031 640 086

7.

MIHOLJAČKI POREČ

JOSIP LUKAČEVIĆ

091 58 99 788