Turistička Zajednica

Turistička zajednica grada Donji Miholjac osnovana je 1998.godine i od tada djeluje kao pravna osoba na promicanju hrvatskog turizma sukladno Zakonu o turističkim zajednicama propisanom od Ministarstva turizma. Rad zajednice je javan. Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti, a bez ostvarivanja neposredne dobiti. Ciljevi Zajednice su poticanje razvoja i unapređivanje turističkog proizvoda područja za koje su osnovane, promocija tog istog turističkog proizvoda, razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobito zaštite okoliša.

Turistička zajednica grada Donjeg Miholjca Sjedište: Vukovarska 1, Donji Miholjac 31540 

Predsjednik: Goran Aladić, dipl.oec.

Turistički ured TZG Donjeg Miholjca
Direktorica TU Melia Vidaković struč.spec.oec 

Trg Ante Strarčevića 2, Donji Miholjac 31540
Tel.fax: +385(31)633-103
E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr
Mob: 098/181-2960

licencirani turistički vodiči: 
Melia Vidaković mob. 098 181 2960 
Nenad Koreny mob. 098 223 583