OBAVIJEST GRAĐANIMA

GRAD DONJI MIHOLJAC

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta

 

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

STATUTA GRADA DONJEG MIHOLJCA

OBAVIJEST GRAĐANIMA

GRAD DONJI MIHOLJAC

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

na području Grada Donjeg Miholjca

ČESTITKA

 Okrenimo ovoga Božića 

novu stranicu života

i usmjerimo svoje korake

prema ČOVJEKU -

OBAVIJEST GRAĐANIMA

GRAD DONJI MIHOLJAC

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta