OBAVIJEST

Grad Donji Miholjac obavještava sve pravne i fizičke osobe, vlasnike/korisnike nekretnina na području Grada Donjeg Miholjca kojima se obračunava komunalna naknada, te naknada za uređenje voda da će sa protekom svakog roka dospijeća, odnosno kvartala (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31.

PREVENCIJA ZDRAVLJA

Grad Donji Miholjac u suradnji s Općinom Viljevo poziva sve građane na javnu tribinu pod nazivom "Prevencija koronarnih i malignih bolesti na području Grada Donjeg Miholjca i Općine Viljevo" koja će se održati 1. ožujka 2023. godine u Srednjoj školi Donji Miholjac s početkom u 18,00 sati.