PROSLAVA DANA GRADA 29.RUJNA 2017.

GRAD DONJI MIHOLJAC I TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA DONJEG MIHOLJCA POZIVAJU SVE GRAĐANE NA PROSLAVU DANA GRADA I CRKVENI GOD SV. MIHAELA ARKANĐELA

11. MIHOLJAČKI SAJAM

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR, LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. DONJI MIHOLJAC KAO ORGANIZATOR, TE GRAD DONJI MIHOLJAC, UDRUŽENJE OBRTNIKA DONJI MIHOLJAC, DOROSLOV D.O.O. DONJI MIHOLJAC D.O.O. I PODUZETNIČKI INKUBATOR OSVIT DONJI MIHOLJAC, KAO SUORGANIZATORI POZIVAJU SVE GRAĐANE NA

 

OBAVIJEST - DRŽANJE PASA

Grad Donji Miholjac moli građane Grada Donjeg Miholjca da se pridržavaju članka 99. Odluke o komunalnom redu Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 02/12, 03/14 i 11/15.), a koji glasi:

OBAVIJEST - ELEMENTARNA NEPOGODA 2017.

OBAVJEŠTAVAJU SE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA DA JE ŽUPAN

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DANA 30. KOLOVOZA 2017.

GODINE DONIO RJEŠENJE O PROGLAŠENJU  ELEMENTARNE

NEPOGODE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA I

POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 2017.

 

            Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 4/98.)  Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca