Gradska uprava

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I STRUČNE POSLOVE

PROČELNIK

Sanja Hatvalić, mag.iur.
 

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE

VODITELJ ODSJEKA

-

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OPĆE POSLOVE I PROTOKOL

-

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

Natali Pleša

STRUČNI REFERENT

Silvija Stojić

TELEFONIST

Josip Falamić

DOMAR VOZAČ

Zvonko Kremer
 

ODSJEK ZA EU FONDOVE, JAVNU NABAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

VODITELJ ODSJEKA

Vesna Miličić,dipl.iur.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EU PROJEKTE I JAVNU NABAVU

-

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

-

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

VODITELJ ODSJEKA

-

SAVJETNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Magali Kovačević,spec.publ.adm.

VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA POLJOPRIVREDU I 

GOSPODARSTVO

Diana Šverer

ODSJEK ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

VODITELJ ODSJEKA

Mihael Barić,mag.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

-

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO 

UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Marina Takač Kopić, mag.ing.aedif.

 VIŠI UPRAVNI REFERENT ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Oto Šverer, bacc.ing.aedif.

REFERENT - KOMUNALNI REDAR

Goran Radonjić
 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

PROČELNIK:

Goran Mataija,dipl.oec.

ODSJEK ZA PRORAČUN

VODITELJ ODSJEKA

Zdravka Tadić,dipl.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN

-

SAVJETNIK ZA PRORAČUN

-


ODSJEK ZA FINANCIJE

VODITELJ ODSJEKA

Dajana Raštegorac,mag.oec.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE

-

SAVJETNIK ZA FINANCIJE

-

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – ANALITIČAR

Melija Slačanac

RAČUNOVODSTVENI REFERENT – BLAGAJNIK

Draženka Agostini