JAVNI NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2023. GODINU