KONAČNI REZULTATI IZBORA - GRADSKO VIJEĆE

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DONJEG MIHOLJCA

KLASA: 013-03/17-01/7
URBROJ: 2115/01-02-17-16
Donji Miholjac, 25. svibnja 2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donjeg Miholjca utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE
REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA DONJEG MIHOLJCA

I. Od ukupno 7.845 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 3.132 birača, odnosno39,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.132 birača, odnosno 39,92%. Važećih listića bilo je 3.057, odnosno 97,61%. Nevažećih je bilo 75 listića, odnosno2,39%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 1.025 glasova 33,52%

Nositelj liste: GORAN ALADIĆ
2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 886 glasova 28,98%

Nositelj liste: DRAŽEN TRCOVIĆ, dipl. ing. građ.
3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 395 glasova 12,92%

Nositelj liste: DARKO MIKIĆ
4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 247 glasova 8,07%

Nositelj liste: ZVONIMIR BOŽIĆ
5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS 191 glasova 6,24%

Nositelj liste: VLATKO MIKOLAŠEVIĆ
6. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST 191 glasova 6,24%

Nositelj liste: IVAN KNEŽEVIĆ
7. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 122 glasova 3,99%

Nositelj liste: TOMISLAV ŽGUR

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: GORAN ALADIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj liste: DRAŽEN TRCOVIĆ, dipl. ing. građ.

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: DARKO MIKIĆ

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: ZVONIMIR BOŽIĆ

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
Nositelj liste: VLATKO MIKOLAŠEVIĆ

6. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
Nositelj liste: IVAN KNEŽEVIĆ

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. GORAN ALADIĆ
2. TOMISLAV BRUSAČ
3. NENAD PERIĆ
4. VEDRAN ALADIĆ
5. TIHANA BRKIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DRAŽEN TRCOVIĆ, dipl. ing. građ.
2. MIJO ŠERIĆ, prof.
3. JOSIP LUKAČEVIĆ
4. DAHNA JANTOŠ, spec.ob.med.,dr. med.
5. IVAN OTT

3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1. DARKO MIKIĆ
2. DANIEL RAŠIĆ, dipl. ing.polj.

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. ZVONIMIR BOŽIĆ

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. VLATKO MIKOLAŠEVIĆ

6. MOST NEZAVISNIH LISTA - MOST
dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1. IVAN KNEŽEVIĆ

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA DONJEG MIHOLJCA
SANJA HATVALIĆ v.r.