KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA GRADONAČELNIKA

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA DONJEG MIHOLJCA

KLASA: 013-03/17-01/6
URBROJ: 2115/01-02-17-16
Donji Miholjac, 09. lipnja 2017.

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca 4. lipnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Donjeg Miholjca utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE
REZULTATE IZBORA ZA
GRADONAČELNIKA GRADA DONJEG MIHOLJCA

I. Od ukupno 7.851 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.768 birača, odnosno 35,26%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.768 birača, odnosno 35,26%. Važećih listića bilo je 2.702, odnosno 97,62%. Nevažećih je bilo 66 listića, odnosno 2,38%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.Kandidat: GORAN ALADIĆ 1.582 glasova 57,15%
Zamjenik kandidata: TOMISLAV BRUSAČ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2.Kandidat: DRAŽEN TRCOVIĆ, dipl. ing. građ. 1.120 glasova 40,46%
Zamjenik kandidata: MIJO ŠERIĆ, prof.
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

III. Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona,

Za gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca izabran je
GORAN ALADIĆ
a za zamjenika gradonačelnika izabran je
TOMISLAV BRUSAČ
PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA DONJEG MIHOLJCA
SANJA HATVALIĆ