OBAVIJEST GRAĐANIMA

Obavještavamo građane da je otklonjen kvar na telefonskoj centrali Grada Donjeg Miholjca te da je moguća uspostava poziva na fiksne telefonske linije Grada.