OBAVIJEST O SAVJETOVANJU ZA PRIJEDLOG AKTA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA

Grad Donji Miholjac objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta

O D L U K A
O GRADSKIM POREZIMA
GRADA DONJEG MIHOLJCA

Savjetovanje traje od 19. Lipnja 2017. Do 19. Srpnja 2017 .godine.
Prijedlog akta i obrazac nalazi se u rubrici OBJAVE.