Postignut sporazum o izgradnji električne mreže u dijelu poduzetničke zone Janjevci

Postignut sporazum o izgradnji električne mreže u dijelu poduzetničke zone JanjevciGradonačelnik Zoran Kovač zajedno sa zainteresiranim poduzetnicima, postigao je danas sporazum sa HEP-om o izgradnji električne mreže u dijelu poduzetničke zone Janjevci. Vrijednost izgradnje el. mreže je oko 625.000,00 kuna, a grad će financirati 45% vrijednosti projekta. Na taj način će se omogućiti poduzetnicima da realiziraju svoje projekte, što bi u konačnici trebalo značiti i nova zapošljavanja.