POZIV GOSPODARSKOM SEKTORU NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

U tijeku je izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica za razdoblje 2023.-2027. Dosad su održane radionice za civilni i javni sektor, a ovim putem pozivamo na radionice  gospodarski sektor (OPG, obrti, d.o.o. i d.d.).

Radionica će se održati u Donjem Miholjcu – Vijećnica Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, četvrtak, 23.3.2023. u 18h za sve zainteresirane sa područja JLS – Donji Miholjac, Viljevo, Podravska Moslavina, Magadenovac, Marijanci.

Proces izrade LRS za razdoblje 2023. – 2027. je prilika svim dionicima u ruralnom prostoru da svojim prijedlozima u izradi LRS LAG-a doprinesu održivom razvoju svoga područja.