Novosti

11. MIHOLJAČKI SAJAM

MIHOLJAČKI PODUZETNIČKI CENTAR, LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. DONJI MIHOLJAC KAO ORGANIZATOR, TE GRAD DONJI MIHOLJAC, UDRUŽENJE OBRTNIKA DONJI MIHOLJAC, DOROSLOV D.O.O. DONJI MIHOLJAC D.O.O. I PODUZETNIČKI INKUBATOR OSVIT DONJI MIHOLJAC, KAO SUORGANIZATORI POZIVAJU SVE GRAĐANE NA

 

JAVNI POZIV - JAVNI RADOVI

Na temelju mjere Javni rad koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje  i Programa javnih radova u Gradu Donjem Miholjcu „Društveno korisnim radom ka podizanju razine kvalitete života u Gradu Donjem Miholjcu“ za 2017. godinu, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca objavljuje

Stranice