Novosti

Pravo na oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu - rok do 01. 03. 2019.

Članak 16. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 01/2019) glasi:

„U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade (potpuno ili djelomično) u tekućoj godini za stambeni prostor koji koriste za trajno stanovanje:

Stranice