Obrazac izjave o osiguranju za prijavu štete izazvane sušom na području Grada Donjeg Miholjca