OBRAZAC - ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2023. GODINU