OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2022. GODINU

Zahtjevi za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2022. godinu primaju se do  01.ožujkka tekuće godine u Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1.