Mjesni odbori

PREDSJEDNICI MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Rb.

MJESNI ODBOR

IME I PREZIME

 

1.

SVETI ĐURAĐ

GABRIJELA HARKANOVAC

 

2.

RAKITOVICA

MATEJ ŽIGMUNDIĆ

 

3.

PODGAJCI PODRAVSKI

ZDENKA PETROVIĆ

 

4.

RADIKOVCI

IVAN SEMEŠ

 

5.

DONJI MIHOLJAC

LUKA KOVAČEVIĆ

 

6.

GOLINCI

HELENA KUSTURIĆ

 

7.

MIHOLJAČKI POREČ

JOSIP LUKAČEVIĆ