Mjesni odbori

PREDSJEDNICI MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

Rb.

MJESNI ODBOR

IME I PREZIME

 

1.

SVETI ĐURAĐ

LUKA VESELOVAC

 

2.

RAKITOVICA

HRVOJE PLEŠA

 

3.

PODGAJCI PODRAVSKI

KREŠIMIR ŠORMAN

 

4.

RADIKOVCI

MARIO ŠIKLUŠIĆ

 

5.

DONJI MIHOLJAC

MATEJ PULJIĆ

 

6.

GOLINCI

HELENA KUSTURIĆ

 

7.

MIHOLJAČKI POREČ

JOSIP LUKAČEVIĆ