JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - HALA BOROVO