Članovi gradskog vijeća

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dražen Trcović, HDZ

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Igor Čupić, HSS, SDP, HSU  

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Nenad Perić, NL Goran Aladić

 

ČLANOVI

Josip Lukačević, HDZ

Petar Dobi, HDZ

Hrvoje Pleša, HDZ

Dalibor Stanković, HDZ

Vatroslav Šrajer, DP, HNS i Snaga SiB

Tomislav Špoljarić, NL Goran Aladić

Vedran Aladić, NL Goran Aladić

Zvonimir Falamić, NL Goran Aladić

Mladen Loina, NL Goran Aladić

Igor Gavranović, DHSS i HDSSB

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa  ("Narodne novine" br. 143/21.) vijećnici podnose slijedeće izjave: