JN-53/2019 – Uređenje fasade starog Dvorca Prandau-Mailath, ulica Vukovarska, kućni broj 1, naselje Donji Miholjac