NATJECAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI