OBAVIJESTI O TESTIRANJU KANDIDATA ZA VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRORAČUN