ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U SUVLASNIŠTVU GRADA DONJEG MIHOLJCA