ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA DONJEG MIHOLJCA