39. SMOTRA SAVEZA PUHAČKIH ORKESTARA

GRAD DONJI MIHOLJAC KAO POKROVITELJ 39. SMOTRE SAVEZA PUHAČKIH ORKESTARA SLAVONIJE I BARANJE POZIVA SVE GRAĐANE NA SUDJELOVANJE U OVOM ZA GRAD DONJI MIHOLJAC VAŽNOM DOGAĐAJU.