ADVENT U DONJEM MIHOLJCU 2022. GODINE

Grad Donji Miholjac poziva sve građane na proslavu Adventa kod perivoja dvorca Prandau-Mailath.