DAN GRADA DONJEG MIHOLJCA - 29. RUJNA 2018.

Pozivamo sve građane Grada Donjeg Miholjca i šire okolice da nazoče manifestacijama povodom obilježavanja Dana Grada Donjeg Miholjca kao i crkvenog goda Sv. Mihaela Arkanđela, te ujedno svima čestitamo Dan Grada Donjeg Miholjca.