GRAD JE OBJAVIO OGLAS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA 2021. GODINU

Grad Donji Miholjac objavio je Oglas za dodjelu studentskih kredita u akademskoj 2021./2022. godini sa svom potrebnom dokumentacijom u rubrici NATJEČAJI.