JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Dana 10. lipnja 2019. godine održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom na kojoj je gđa. Mira Lizančić-Vidaković,dipl.ing.bioteh. održala predavanje o gospodarenju otpadom i izbjegavanju nastajanja otpada u gradu Donjem Miholjcu.