JAVNI NATJEČAJ - 4 RADNA MJESTA

Grad Donji Miholjac objavljuje Javni natječaj za 4 radna mjesta u Gradu Donjem Miholjcu.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" br. 52/19. i rokovi za prijavu na natječaj teku od dana objave u "Narodnim novinama", a isti je objavljen sa obavijestima i uputama za testiranje u rubrici NATJEČAJI.