Javni poziv - Majstor svog zanata-naukovanje

iz programa

„PODUZETNIČKI IMPULS"

Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu

Prvo Programsko područje

AKTIVNOST: Majstor svog zanata-naukovanje

Datum objave: 19. listopad 2015. godine

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Majstor svog zanata-naukovanje.

Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 19.10.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

2. CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima

osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

3. IZNOS SREDSTAVA

Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 3.200.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.[1]

Detaljnije o pozivu i dokoumentacija.

http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6283