OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - PRIJEDLOG III. IZMJENE I DOPUNE UPU NASELJA DONJI MIHOLJAC

Molimo sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da se jave na javnu raspravu u svezi prijedloga III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac za koje tekstualni i grafički dio može se pogledati u rubrici PLANSKI DOKUMENTI.