OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNIH NATJEČAJA

Sukladno odredbama članka 11. Stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i odredbama članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 2/16.), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca daje slijedeću

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNIH NATJEČAJA

Tekst javnih natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz proračuna Grada Donjeg Miholjca u 2017. godini s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljeni su 31. siječnja 2017. godine na službenoj internet stranci Grada Donjeg Miholjca: www.donjimiholjac.hr i na Internet stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „za javni natječaj za predlaganje projekata i programa udruga iz programa javnih potreba u kulturi“, za udruge iz područja kulture, odnosno „za javni natječaj za predlaganje projekata i programa udruga iz programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi“ za udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi. Prijave se dostavljaju na adresu: Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove, Vukovarska 1. 31540 Donji Miholjac do 02. ožujka 2017. godine.