ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA ZA PREVENCIJU

Dana 8. veljače u Maloj vijećnici Dvorca Mailat održana je, nakon duže vremena, sjednica Vijeća za prevenciju Grada Donjeg Miholjca koje je odlukom  gradonačelnika Gorana Aladića od 1.veljače.2018. godine ponovno imenovano.

 

Osim gradonačelnika Gorana Aladića, kao predsjednika Vijeća, i predsjednika Gradskog vijeća Josipa Lukačevića, kao podpredsjednika Vijeća, u radu Vijeća sudjeluju  predstavnici Policijske postaje Donji Miholjac, Centra za socijalnu skrb, Savjeta mladih, Srednje škole Donji Miholjac, osnovnih škola A.Harambašić Donji Miholjac i Hrvatski sokol Podravski Podgajci, Radia Donji Miholjac i Župnog ureda.

 

Na prvom sastanku Vijeća za prevenciju sudionici su govorili o ulozi zajednice u prevenciji, stanju sigurnosti na području nadležnosti Policijske postaje Donji Miholjac i smjernicama za daljnji rad Vijeća. Na sjednici Vijeća donesena je Odluka o koordiniranju prevencije kriminaliteta s ciljem unapređenja stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara, te povećanje ukupne kvalitete života. Na sjednici Vijeća prisustvovali su i predstavnici općina Magadenovac, Viljevo i Podravska Moslavina.