ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA ZA PREVENCIJU

Dana 07. veljače 2019. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Donjeg Miholjca s predstavnicima susjednih općina na području Grada Donjeg Miholjca sa dnevnim redom:

 

  1. Izvješće o stanju sigurnosti na području nadležnosti Policijske postaje Donji Miholjac,
  2. Izvješće o poduzetim aktivnostima I projektima u 2018. godini
  3. Razno.

 

Vijeće je raspravljalo o prometnim problemima, prekršajima i kaznenim djelima  na području grada i susjednih općina. Ocijenilo je da je stanje na području grada i susjednih općina zadovoljavajuće s obzirom na 2018. godinu. Dogovoreno je da će se uočeni problemi u saobraćaju ukloniti u suradnji sa Hrvatskim cestama kao i sa Policijskom postajom Donji Miholjac.

 

Nadalje svi projekti iz 2018. godine koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova kao i samostalne akcije Policijske postaje Donji Miholjac nastavit će se provoditi i ove godine.

 

Pohvaljena je izuzetna suradnja Policijske postaje sa svim institucijama na području grada Donjeg Miholjca i susjednih općina.

Dana 07. veljače 2019. godine održana je sjednica Vijeća za prevenciju Grada Donjeg Miholjca s predstavnicima susjednih općina na području Grada Donjeg Miholjca sa dnevnim redom:

  1. Izvješće o stanju sigurnosti na području nadležnosti Policijske postaje Donji Miholjac,
  2. Izvješće o poduzetim aktivnostima I projektima u 2018. godini
  3. Razno

Vijeće je raspravljalo o prometnim problemima, prekršajima i kaznenim djelima  na području grada i susjednih općina. Ocijenilo je da je stanje na području grada i susjednih općina zadovoljavajuće s obzirom na 2018. godinu. Dogovoreno je da će se uočeni problemi u saobraćaju ukloniti u suradnji sa Hrvatskim cestama kao i sa Policijskom postajom Donji Miholjac.

 

Nadalje svi projekti iz 2018. godine koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova kao i samostalne akcije Policijske postaje Donji Miholjac nastavit će se provoditi i ove godine.

 

Pohvaljena je izuzetna suradnja Policijske postaje sa svim institucijama na području grada Donjeg Miholjca i susjednih općina.