POTPISAN UGOVOR O FINANCIRANJU IZGRADNJE CESTE RAKITOVICA-SVETI ĐURAĐ

Dana, 08. veljače 2018. godine u Zagrebu su potpisani Ugovori o financiranju za projekte iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Ugovore su potpisali ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić i gradonačelnici u općinski načelnici uz nazočnost ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića.

Grad Donji Miholjac potpisao je ugovor u iznosu od 2.109.113,13 kn za izgradnju nerazvrstane ceste Rakitovica-Sveti Đurađ.