PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Grad Donji Miholjac objavio je u rubrici OBJAVE Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.