PROJEKT "AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL"

Dana 12.04.2018.godine u prostorijama Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku održan je pripremni sastanak projekta "Amazon of Europe Bike Trail" koji je odobren u okviru programa Interreg Danube Transnational Programme u prostorijama RRA SiB. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima OBŽ, Grada Donjeg Miholjca i potporne institucije Grada Donjeg Miholjca, udruge športskih zajednica OBŽ, udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije. Grad Donji Miholjac tom je prilikom predstavio potencijale i planove za razvoj ciklo turizma i biciklističkih staza na području Grada Donjeg Miholjca koji se baziraju na činjenici da se Grad Donji Miholjac nalazi se u zaštićenom području prirode Mura –Drava kao i na dvije međunarodne biciklističke rute (Eurovelo 13  i na pravcu buduće biciklističke staze dvorac Šikolš – dvorac Prandau-Mailath) te  na planiranim međužupanijskim biciklističkim rutama. Sve navedeno bi mogli biti temelji razvoja kontinetalnog turizma putem kojeg bi se prezentirala kulturna baština, tradicionalna prehrana i način života, te područja zaštičenog prirodnog okoliša a koji bi se mogao djelomično financirati u okviru  prdstavljneog projekta "Amazon of Europe Bike Trail“, odnosno novim EU projektima kroz programe NATURA2000, Interreg.