Svim JLS osnivačima LAG-a Karašica

U Valpovu, 04. prosinca 2015.

SVIM JLS OSNIVAČIMA LAG-A KARAŠICA

Predmet: Zamolba,

- dostavlja se.

Poštovani,

LAG Karašica započeo je 01. studenog 2015. godine s izradom Lokalne razvojne/CLLD strategije LAG-a prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.1. „Pripremna pomoć" u okviru Mjere 19. „LEADER – CLLD" iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i ona treba biti donesena do 25. ožujka 2016. godine.

Strateški dokument će u cijelosti biti usklađen s mjerama iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske kojima se planiraju ostvariti strateški ciljevi određeni Strategijom. Sastavni dio Strategije su Akcijski plan za razdoblje 2015. – 2020. s popisom odabranih strateških projekata i projektnih ideja i Komunikacijski plan.

U procesu izrade Strategije održat će se nekoliko radnih sastanaka s predstavnicima JLS, predstavnicima poslovnog sektora i predstavnicima civilnog sektora s LAG-ovog područja u cilju saznanja njihovih potreba. Budući da se istovremeno izrađuju i razvojne strategije u općinama i gradovima članovima LAG-a Karašica, potrebno je uspostaviti suradnju i koordinaciju u procesu izrade svih strategija kako bi se postigla usklađenost zajedničkih strateških prioriteta koji su temelj za zajedničku izradu razvojnih projekata.

Stoga Vas molimo da na službene stranice Vašeg grada odnosno općine podijelite poveznicu „Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica 2014. - 2020." sa web stranice LAG-a Karašica www.lag-karasica.com te Vas pozivamo na ispunjavanja obrasca za prikupljanje projektnih ideja koji se nalazi unutar iste.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u LAG-u Karašica na telefon 031/656–218, mail: tajana.cvenic@lag-karasica.com ili osobno na adresu Matije Gupca 32 Valpovo, svakim radnim danom od 09.00 do 13.00 sati.

S poštovanjem,

Tajana Cvenić

http://www.lag-karasica.com/