TERENSKA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE

SNAGE U ORGANIZACIJI, PRIPREMI I IZVOĐENJU VJEŽBE

Stožer civilne zaštite Grada Donjeg Miholjca, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, MUP PP Donji Miholjac, Hrvatske vode VGI Karašica Vučica, Karašica-Vučica d.d., Zavod za hitnu medicinu OBŽ, Vatrogasna zajednica i DVD Donji Miholjac, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac, HGSS stanica Osijek, komunalne službe grada Donjeg Miholjca, Postrojba i povjerenik CZ grada Donjeg Miholjca, udruge i volonteri: Ribolovna športska udruga „Udica“ Donji Miholjac,  Dravski vir Donji Miholjac, Radioamaterski klub „Nikola Tesla“ Donji Miholjac

 

ODRŽAVANJE I TIJEK VJEŽBE

na lokaciji Stara Drava u Donjem Miholjcu,

subota 20. listopada 2018. godine

 s početkom u 11,00 sati

 

10:30 – 11:00          Okupljanje 

 

11:00  Terenska vježba „DRAVA 2018“

Vježbovne aktivnosti operativnih snaga:

 • Ophodnja, osiguranje prostora             
 • Mjere obrane od poplave
 • Sjednica Stožera civilne zaštite
 • Postavljanje pumpi, prepumpavanje
 • Angažiranje dodatnih snaga: Postrojba CZ opće namjene, povjerenici CZ, udruge i volonteri (ribiči i radioamateri)
 • Podizanje zečjeg nasipa
 • Potraga i spašavanje na vodi
 • Evakuacija ugroženog stanovništva
 • Zbrinjavanje evakuiranih
 • Prihvat osoba, evidencija, psihološka potpora, prva pomoć
 • Pozivanje i operativna komunikacija ŽC 112 Osijek

12:30                       Ručak za sudionike i uzvanike

 TEMA VJEŽBE

Aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika  sustava civilne zaštite ustrojenih na području Grada Donjeg Miholjca na provođenju mjera obrane od poplave, te evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva.

Vježba se organizira kao osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite lokalne razine: ukupna spremnost stožera, operativnih snaga kao i postrojbe civilne zaštite u suradnji s drugim sudionicima na vježbi.

CILJ I ZADAĆE VJEŽBE

Cilj provođenja opće vježbe jest osigurati djelotvornu primjenu planova i protokola djelovanja, uskladiti djelovanje svih subjekata odgovornih za provođenje mjera obrane od poplava, provjeriti opći stupanj pripravnosti svih ili pojedinih subjekata u pogledu primjene mjera i postupaka odnosno ispravnosti i primjerenosti uređaja i opreme namijenjene za obranu od poplave, zaštitu i spašavanje ugroženog stanovništva.

SCENARIJ VJEŽBE

Uslijed obilnih kiša koja je pala u iznadprosječnim količinama u gornjem toku rijeke Drava i na širem području Grada, došlo je do porasta razine rijeke Drave i pritoka. Zbog dugotrajnog zadržavanja visokih razina vodostaja, omekšavanja tla i procjeđivanja, došlo je opasnosti od plavljenja rubnog dijela naselja na širem gradskom području.

Opće stanje i prognoze su loše, postoji visoka razina rizika od plavljenja dijelova naselja, te Hrvatske vode VGI Karašica- Vučica provodi mjere obrane od poplave na vodozaštitnim objektima. Zbog prognoza vodostaja, te širine potencijalno ugroženog naseljenog područja daju preporuke za aktiviranje snaga civilne zaštite i provođenje mjera obrane od poplave.

Potrebno je izraditi zečji nasip i štititi naselje i infrastrukturu (prometnice), odnosno spriječiti potencijalna ugrozu stanovništva i kritične infrastrukture u zoni plavljenja.

Narastanjem nepogode i proglašavanjem izvanredne obrane od poplava, održana je izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite grada. Zbog nastale potencijalne ugroze od poplave gradonačelnik saziva izvanrednu sjednicu Stožera civilne zaštite, na kojoj je i nadležni rukovoditelj obrane od poplave Hrvatskih voda. Prema procjenama Rukovoditelja obrane od poplave, situacija je ocijenjena kao visoko rizična, te je potrebno angažiranje sustava civilne zaštite i preventivna evakuacija stanovništva izvan zone ugroze od plavljenja. Temeljem zaključaka sa održane izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite, gradonačelnik daje nalog za aktiviranje operativnih  snaga i provođenje zadaća na obrani od poplave i evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva.

U provedbu zadaća sukcesivno dolaze operativne snage, po protokolima i planovima djelovanja.

MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE (LOKACIJA)

Dinamika vježbe predviđa aktiviranje redovnih i dodatnih operativnih snaga te operativni razvoj svih sudionika vježbe na lokaciji vježbe. (STARA DRAVA).

POZIVAMO SVE GRAĐANE DA NAZOČE TERENSKOJ VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE GRADA DONJEG MIHOLJCA.