ZELENA ČISTKA U DONJEM MIHOLJCU

Akcija  Zelena čistka 2019. u okviru europske akcije Let“s Clean Up Europe

Grad Donji Miholjac prepoznao je važnost kampanje Zelena čistka kao važan korak u promjeni odnosa gospodarskih subjekata, institucija i građana prema primarnom odvajanu otpada i saniranju postojećih divljih odlagališta.

Nakon što je upućen Javni poziv od strane koordinatora akcije Turističke zajednice grada Donjeg Miholjca,  svim  zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama: tvtkama, udrugama, institucijama i  građanima grada Donjeg Miholjca, u uključivanje akcije Zelena čistka 2019. dostavljamo informaciju o akciji, volonterima akcije i lokacijama koje će biti obuhvaćene čišćenjem.

Za Grad Donji Miholjac prijavilo se 50  volontera (građana, članova udruga RŠU „Udica“, BOBY Donji Miholjac, BK Maraton team, HCK Gradsko društvo Donji Miholjac i  MO Podgajci Podravski),  te će se u akciju aktivno uključiti dvije tvrtke Karašica – Vučica d.d. i Doroslov d.o.o..

Nakon obilaska terena komunalnog redara,  utvrđene su lokacije koje će biti obuhvaćene akcijom :

 

  1. PUT – NERZVRSTANA CESTA k.o. Sveti Đurađ  (građevinski otpad)
  2. STARA DRAVA – PUT I ODVODNI KANAL
  3. NASIP RIBNJACI
  4. NOVA DRAVA – put Šučurica
  5. PUT GORICA-

Akcija će se održati 13. travnja od 9 do 14.00 sati. Okupljanje volontera predviđeno je u 8.45 sati pred Crvenim križem, Gajeva ulica  gdje će dobiti svu potrebnu kom. opremu i upute. Nakon akcije predviđeno je zajedničko druženje uz ručak  na Staroj Dravi.

GRADONAČELNIK I

PREDSJEDNIK TZG DM

Goran Aladić, dipl.oec,v.r.