ADVENT U DONJEM MIHOLJCU

Grad Donji Miholjac u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Donjeg Miholjca organizira 4. Advent u Donjem Miholjcu. Pozivaju se svi građani na proslavu Adventa.