Poduzetnički inkubator

Poduzetnički inkubator OSVIT

Na temelju članka 16. Statuta Grada Donjeg Miholjca i članka 11. Stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02) Gradsko viječe Grada Donjeg Miholjca na 12. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2002. godine donosi „ODLUKU- o utvrđivanju statusa poduzetničkog inkubatora.“

Dana 18. travnja 2003. godine osniva se poduzetnička zadruga „OSVIT-PODUZETNIČKI INKUBATOR ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTOROM.“ Rad poduzetničke ZADRUGE-INKUBATOR „OSVIT“ od svog osnivanja pa do danas prošla je više od 20 poduzetničkih tvrtki, koje su neke propale, a većina ih je uspjelo i ostalo. Misija, ciljevi i što se dobiva u poduzetničkom inkubatoru „OSVIT“ navedeni  su u katalogu (prilog) kao i u popisu zadnjem tvrtki koje se nalaze u inkubatoru. Rad inkubatora je bio u prostorima u vlasništvu „Borovo“ d.d.-Vukovar a na traženje Grada Donjeg Miholjca, prešao je u vasništvo Grada u rujnu 2009. godine. Rad inkubatora „OSVIT“ konstantno su pomagali financijski Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništvo Republike Hrvatske, te Osječko-Baranjska županija- „Agencija za razvoj“- te u manjem obliku strane Vlade (ITALIA). U inkubatoru „Osvit“ momentalno je zaposleno cca 100 djelatnika.Sjedište inkubatora je u Donjem Miholjcu, Vukovarska 142.

Matični broj inkubatora je 1723197 i kao pretežita djelatnost upisana u Državnom zavodu za statistiku je: 70 320 UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Poduzetnički inkubator upisan je u evidenciju Saveza zadruga. Radi stjecanja statusa korisnika inkubatora Gradsko vijeće grada Donjeg Miholjca utvrdilo je slijedeće uvjete koje moraju ispunjavati poduzetnici-kandidati:

 • da je gospodarska aktivnost legalizirana kroz jedan od zakonskih oblika organiziranja (obrt, obiteljsko gospodarstvo, trgovačko društvo, zadruga i dr.),

 • da je izrađen poslovni plan,

 • da će poduzetnik zapošljavati određeni broj radnika,

 • da će poduzetnik kroz vrijeme korištenja usluga inkubatora povećavati broj radnika,

 • da će proizvodnja biti tržišno orijentirana s naglaskom na izvozne programe,

 • da će vrijeme korištenja usluga inkubatora biti ograničeno na vrijeme od 3-5 godina,

 • da će za vrijeme korištenja usluga inkubatora poduzetnik rješavati vlastiti poslovni prostor.

   

STANARI:

 1. THERMIA d.o.o.
 2. FAMI d.o.o.
 3. CONSITOR
 4. EKOCRO VISION d.o.o.
 5. PAPIR-TRADE
 6. KANAAN d.o.o.
 7. THOMAS ECKHARD d.o.o.
 8. TEHNO PRODUKT
 9. QUADRATUM
 10. DM MIG
 11. MANA
 12. ENGRAM d.o.o.