GRAD DONJI MIHOLJAC OBJAVIO JE OGLAS ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA

Grad Donji Miholjac objavio je u rubrici NATJEČAJI Oglas o dodjeli studentskih kredita za akademsku 2022./2023. godinu.