NADOKNADA PUTNIH TROŠKOVA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Grad Donji Miholjac obavještava sve učenike srednjih škola na području Grada Donjeg Miholjca da je Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na svojoj 22. sjednici održanoj dana 06. studenog 2019. godine donijelo Odluku o nadoknadi putnih troškova redovnih učenika srednjih škola za 2019./2020. godinu koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca br. 10/19. te u rubrici OBJAVE u kojoj su obrasci potrebni za prijavu za dobivanje sredstava iz proračuna Grada Donjeg Miholjca.