OBAVIJEST - POZIV SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI

Grad Donji Miholjac u rubrici OBJAVE objavio je poziv sa zainteresiranom javnosti za Odluku o gradskim porezima. Molimo sve zainteresirane da putem objavljenog obrasca dostave svoje primjedbe.