OBAVIJEST - POZIV SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSTI

Grad Donji Miholjac objavljuje poziv sa zainteresiranom javnosti - Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donjeg Miholjca u rubrici OBJAVE, te moli sve zainteresirane građane da sve prijave dostave na priloženom obrascu.